Henk’s Rijstvogel Pagina

Henk de Vos

E-mail : info@rijstvogel.nl

E-

@Foto’s van Enea Ciccarelli

@Foto’s van Enea Ciccarelli

@Foto’s van Enea Ciccarelli

Wat gebeurt er in de bevedering bij de agaatmokkabruin en/of agaatroodbruin? De agaat mutant reduceert het bruine pheaomelanine en bij de mokkabruinmutatie wordt door de melanocyten minder zwart eumelanine afgezet. Door de wisselende zeer variabele mutatie zal een uiterlijk ontstaan die een vrijwel wit tot licht beige waas met eigenlijk alleen nog wat tekening op de schedel en bovenstaartdekveren. Door de rode ogen zal er al snel de conclusie getrokken worden dat het een Ino mutant is. De toekomst zal uitwijzen of beide kleurslagen dan wel herkenbaar van elkaar zijn. Het verschil met de Pastelmokkabruin is dat die nog wel kleur op de tekening onderdelen heeft en nog een beigebruine buikkleur heeft. De agaatmokkabruine man zal helderder van kleur zijn dan de pop, dit verschil kennen we ook bij de Pastelmokkabruine waarbij de pop nog enige kleur op rugdek laat zien en de man bijna wit van kleur is met een licht beige waas.


© Copyright bij Henk de Vos