Henk’s Rijstvogel Pagina

Henk de Vos

E-mail : info@rijstvogel.nl

E- Pastel wildkleur  x Pastel wildkleur

 Theoretisch resultaat is :


50 % Pastel wildkleur poppen  

50 % Pastel wildkleur mannen

Maar door de lethaal factor zul je minder jongen op stok krijgen.

Geen aan te bevelen paring dus.
 Naar de

Recessieve kleurslagen

 Autosomaal Recessief  Geslachtsgebonden  kleurslagen

 Wildkleur  x Pastel Wildkleur

 Theoretisch resultaat is

 50 % Wildkleur poppen  

 50 % Wildkleur split Pastel mannen

 


 Pastel Wildkleur x Wildkleur

 Theoretisch resultaat is

 50 % Pastel wildkleur poppen  

 50 % Wildkleur split Pastel mannen

  Wildkleur split Pastel Wildkleur x Wildkleur

 Theoretisch resultaat is

 25 % Wildkleur  poppen  

 25 % Wildkleur split Pastel wildkleur mannen

 25 % Pastel wildkleur poppen  

 25 % Wildkleur mannen Wildkleur split Pastel Wildkleur x Pastel wildkleur

 Theoretisch resultaat is

 25 % Wildkleur  poppen  

 25 % Wildkleur split Pastel wildkleur mannen

 25 % Pastel wildkleur poppen  

 25 % Pastel wildkleur mannen  Combinatie kleurslagen kweken

Neem twee onverwante koppels om tot de Pastelmokkabruin te komen

Andere combinatie mogelijkheden

Pastelmokkabruin x Pastelmokkabruin

Een erg verleidelijke combinatie, geeft theoretisch 100% Pastelmokkabruin, althans de jongen die uit het ei kruipen.De Pastelfactor kent een zgn lethaal factor en er zullen altijd jongen in het ei afsterven.

recessief


Agaat en Ino (vermoedelijke vererving) Agaat en Ino vererven autosomaal geslachtsgebonden en vormen een  z.g.n. Meervoudige Mutatie verervings reeks. Pastel   Agaat

© Copyright bij Henk de Vos